Cây có múi

        Nhóm cây có múi (cam, quúyt, bưởi, chanh) là loại nông sản có giá trị kinh tế cao. Cây có múi tương đối dễ trồng, ở nước ta nhóm cây này trồng được ở khắp từ Nam ra Bắc.