Trang chủ


Bưởi da xanh (cây ghép)

Chanh không hạt

Chôm chôm thái

Mận an phước

Mãng cầu thái (cây ghép)

Mít thái changai

Nhãn thái ido

Ổi lê Đài Loan

Ổi lê ruột đỏ

Quýt đường

Thanh long ruột đỏ

Vú sữa

Bưởi da xanh (cây chiết)

Cóc thái

Lựu 

Măng cụt

Mãng cầu thái (cây chiết)

Mít không hạt

Nhãn xuồng cơm vàng

Ổi tím Malaysia

Ổi nữ hoàng

Me ngọt

Táo thái

Xoài đài loan